Ngày 31/8/2017, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên và cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy – Báo cáo viên Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận số 94 ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; những vấn đề kinh tế – xã hội ở địa phương và Nghị quyết Đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ địa phương và các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ sở GDNN.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy – Báo cáo viên Trung ương triển khai nội dung bồi dưỡng

Đây là đợt sinh hoạt chính trị cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý GDNN trước khi bước vào năm học mới. Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm vững cơ bản kiến thức về chính trị, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các kiến thức đã học vào thực tiễn ở các cơ sở GDNN, góp phần nâng cao chất lượng GDNN trên địa bàn tỉnh.