Ngày 24/8/2018, tại Hội trường – Giảng đường cơ sở 2 của Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên và cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; các vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tình hình quốc tế, trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương triển khai nội dung bồi dưỡng

GV, CBQL GDNN trên địa bàn tỉnh BR-VT tham gia buổi học

Đây là đợt sinh hoạt chính trị cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý GDNN trước khi bước vào năm học mới nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm vững cơ bản kiến thức về chính trị, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các kiến thức đã học vào thực tiễn ở các cơ sở GDNN, góp phần nâng cao chất lượng GDNN trên địa bàn tỉnh.