Ngày 23/01/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Tổng kết Hoạt động Công đoàn năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thường trực LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch/Phó chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Trong năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ngày càng được các cấp Công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động quan tâm thực hiện. Các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động từ đầu năm, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng và người sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Đối với Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT, công tác ATVSLĐ luôn được đặt lên hàng đầu. Hằng năm, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn trường phối hợp với các phòng, khoa xây dựng nội quy, an toàn lao động trong các nhà xưởng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo viên, CBCNV và HSSV nghiêm túc chấp hành các quy định khi thực hành, thực nghiệm tại các nhà xưởng, phòng học. Công đoàn trường còn phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn lao động như cuộc thi “phòng, xưởng xanh – sạch – đẹp”, tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho CBCNV, lắp đặt các biển báo an toàn ở các nhà xưởng, phòng học.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Công đoàn VC tỉnh tặng bằng khen xuất sắc trong phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2018” cho nhà trường

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, Công đoàn trường được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen xuất sắc trong phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2018”, cá nhân ông Lê Phước Triều – Chủ tịch Công đoàn trường được nhận bằng khen xuất sắc của Liên đoàn lao động tỉnh.

Ông Lê Phước Triều – Chủ tịch Công đoàn trường (bìa phải) được tặng bằng khen xuất sắc trong phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2018”