BCTECH tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 30/05/2022

Chiều ngày 28/5/2022, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT tổ chức hội nghị sinh hoạt Chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” cho 200 cán bộ, viên chức và bí thư, phó bí thư các chi đoàn.

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự được đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” và tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung Chuyên đề 2022 và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Nội dung Chuyên đề gồm 2 phần: Tính tất yếu khách quan và nội dung cốt lõi về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; phát triển quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại Đại hội XIII của Đảng.

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1947 vẫn còn nguyên giá trị và là kim chỉ nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị hiện nay, được kế thừa trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa “hồng” vừa “chuyên” trong việc xây dựng lề lối, tác phong, chuẩn mực đạo đức, năng lực làm việc…

Trên cơ sở nội dung Chuyên đề 2022 và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, báo cáo viên còn liên hệ thực tế vai trò của đội ngũ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại hội nghị:

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN