Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu (BCTECH) đã nỗ lực vươn lên, ghi nhiều dấu ấn trong sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp nước nhà. Đến nay, nhà trường ngày càng phát triển mạnh mẽ để theo kịp xu thế hội nhập, đào tạo nghề theo chuẩn quốc tế và đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường lao động.

Để tăng cường hơn nữa hiệu quả của việc tuyển sinh và xúc tiến hợp tác với doanh nghiệp, lãnh đạo nhà trường quyết định mở Văn phòng Tuyển sinh – Giới thiệu việc làm – Hợp tác doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Văn phòng) có trụ sở tại Quốc lộ 51, Cầu Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Văn phòng Tuyển sinh – Giới thiệu việc làm – Hợp tác doanh nghiệp tại thị xã Phú Mỹ

Văn phòng có vị trí, tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của nhà trường. Chính vì vậy, lãnh đạo nhà trường thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, nhân viên thực hiện các chính sách phát triển trên các lĩnh vực sau:

* Lĩnh vực tuyển sinh:

Văn phòng có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn và thu hồ sơ đăng ký xét tuyển ở 15 nghề thuộc hai hệ Cao đẳng và Trung cấp với hình thức xét tuyển học bạ, phương thức đào tạo tích lũy theo tín chỉ. Thời gian đào tạo nghề đối với hệ Cao đẳng là 3 năm, Trung cấp là 2 năm đối với học nghề và 3 năm nếu vừa học nghề, vừa học văn hóa.

Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng tập trung tuyển sinh đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản để phát triển nguồn nhân lực trình độ Trung cấp, Cao đẳng sang làm việc tại Nhật. Văn phòng có nhiệm vụ tuyển sinh nguồn học viên đảm bảo về cả quy mô lẫn chất lượng đầu vào, phục vụ cho công tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.

* Lĩnh vực Hợp tác doanh nghiệp và Giải quyết việc làm:

Văn phòng là đầu mối tiếp nhận, triển khai các hoạt động đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp như: Đào tạo an toàn lao động, đào tạo Trung cấp, Cao đẳng cho người lao động vừa làm vừa học, đào tạo ngắn hạn và đào tạo theo đơn đặt hàng; mặt khác thông qua hợp tác với doanh nghiệp, nhà trường có điều kiện đưa học viên đi thực tập, làm việc tại nhà máy, doanh nghiệp phù hợp với chuyên ngành đào tạo của trường.

Để đáp ứng kỳ vọng của các doanh nghiệp khi hợp tác với trường, lãnh đạo nhà trường chú trọng xây dựng cơ chế, kế hoạch, chương trình đào tạo xuất phát từ chính nhu cầu của doanh nghiệp; không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyển sinh, hợp tác với doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho học viên trong và sau đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu luôn cầu thị và không ngừng đổi mới chính sách đào tạo, hợp tác với doanh nghiệp để theo kịp với xu thế chung trong giai đoạn hiện nay, đem lại kết quả thiết thực cho người học, nhà trường và doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Trần Thắng, Nguyễn Lâm