Ngày 02/11/2017, Ban Truyền thông của Công ty Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC Videsh) do Bà Shobha Singh – Trưởng Ban truyền thông làm trưởng đoàn đến thăm và ghi nhận hình ảnh hoạt động đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT (BCTECH).

Chuyến thăm và tác nghiệp của Ban truyền thông ONGC Videsh tại BCTECH nhằm quảng bá dự án đào tạo nâng cao tay nghề cho sinh viên của trường do công ty Rosneft Việt Nam và các Nhà đầu tư dầu khí Lô 06.1 tài trợ. Trong đó, Công ty Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC Videsh) là một trong ba nhà đầu tư của dự án khí tự nhiên ngoài khơi Lô 06.1.

Từ năm 2014 đến nay, mỗi năm, công ty Rosneft Việt Nam và các nhà đầu tư dầu khí Lô 06.1 tài trợ 50.000 USD để đào tạo nâng cao tay nghề Hàn và Điện công nghiệp cho sinh viên của trường. Chương trình đào tạo này sẽ được duy trì trong những năm tới.