THÔNG BÁO
Về việc kéo dài thời gian nghỉ hè năm học 2020 – 2021

Thực hiện Công văn số 8614/UBND-VP ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 8498/UBND-VP ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc bảo đảm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời đảm bảo tiến độ đào tạo năm học 2020 – 2021. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kéo dài thời gian nghỉ hè năm 2021 đến hết ngày 25/7/2021.

Trong thời gian nghỉ hè, Đề nghị HSSV nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16,  nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về ôn tập, thi học kỳ sau.