THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ TIỀN HỌC BỔNG
KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1
(CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2017 – 2018)

Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc chi trả học bổng cho HS-SV theo lịch cụ thể như sau:

+ Ngày 6/11/2018 (Thứ 3) và 7/11/2018 (Thứ 4): Cấp tại CS2 (Đường 3/2)

+ Ngày 8/11/2018 (Thứ 5) và 9/11/2018 (Thứ 6): Cấp tại CS1 (Đất Đỏ)

Đề nghị các Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa CNTT, May thời trang và Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh, sinh viên lên nhận tiền theo đúng như lịch trên. Khi HS-SV đến nhận tiền học bổng cần mang theo: Thẻ HSSV hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Bản gốc + photo).

Lưu ý: Trường hợp HS-SV không thể đến nhận, có người thân đến nhận thay cần mang theo Sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Bản gốc + photo) của người đến nhận.

                                                           PHÒNG TC-KT

Danh sách HSSV nhận học bổng HK I năm học 2017 – 2018