THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP TIỀN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2019 – 2020

Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc cấp phát tiền học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2019-2020 theo lịch cụ thể như sau:

+ Ngày 23,24,29,30/6/2020: Cấp tại CS2 (Đường 3/2) vào lúc 8h sáng

+ Ngày 25,26/6 + 1,2,3/7/2020: Cấp tại CS1 (Đất Đỏ) vào lúc 8h sáng

Đề nghị các Khoa cơ khí, Khoa Điện, Khoa CNTT và Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh, sinh viên lên nhận tiền mang theo thẻ sinh viên, nếu bị mất thẻ sinh viên thì mang chứng minh nhân dân bản gốc + phô tô.

Lưu ý: Gia đình lên nhận hộ phải đem theo sổ hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân (bản gốc + phô tô) của người đến nhận theo đúng như lịch trên.

PHÒNG TC-KT

Danh sách HSSV được cấp học bổng HK I năm học 2019 – 2020